Manteniment web

El DIRCOM ofereix el servei de creació, actualització i manteniment de pàgines web institucionals.

  • Actualització i manteniment del contingut i l’estructura del web institucional.
  • Creació, actualització i manteniment de diverses pàgines web de la UIB.

Si voleu demanar un servei web a la Direcció de l'Estratègia de Comunicació Interna i Promoció Institucional, heu d’entrar a UIBdigital i des de l'apartat «Sol·licituds» fer la petició.