Sol·licitud de difusió

Si sou membre de la comunitat UIB i voleu demanar una actuació a la Direcció de l'Estratègia de Comunicació Interna i Promoció Institucional, heu d’entrar a UIBdigital i des de l'apartat «Sol·licituds» fer la petició.

Un cop rebem la sol·licitud, procedirem a estudiar-ne la viabilitat i, si és viable, proposarem en quins canals de comunicació de la UIB tindria major repercussió en funció del contingut i justificació.

Aquests canals poden ser el web, les xarxes socials, els butlletins informatius o qualsevol altre format que pogués aparèixer i estigués dirigit pel DIRCOM de la UIB.