Sol·licitud de difusió

Si sou membre de la comunitat UIB i voleu demanar una actuació a la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional, heu d’entrar a UIBdigital i des de l'apartat «Sol·licituds» fer la petició.

Un cop rebem la sol·licitud, procedirem a estudiar-ne la viabilitat i, si és viable, proposarem en quins canals de comunicació de la UIB tindria major repercussió en funció del contingut i justificació.

Aquests canals poden ser el web, les xarxes socials, els butlletins informatius o qualsevol altre format que pogués aparèixer i estigués dirigit pel DIRCOM de la UIB.

La decisió del suport i format es pren a la reunió del Consell de Redacció del DIRCOM.

Després d'aquesta reunió, si la sol·licitud és aprovada, ens posarem en contacte amb vós per acabar de preparar el material informatiu. Això serà abans de fer públic allò que ens proposau.