TVUIB. Normativa

 

miniatura

Què són?

Es tracta d'un suport d'informació dinàmica de la Universitat dels Illes Balears a través d'una sèrie de pantalles de televisió col·locades en llocs estratègics de la nostra universitat.

Què pretenem?

Comunicar de forma propera i específica la informació que consideram d'interès per a la comunitat UIB.

Mitjançant la TVUIB informam sobre aspectes relacionats amb els estudis, beques, intercanvis, cultura, menús, la secció «Sabies que...?», i altres activitats que organitza la nostra universitat o que estan íntimament relacionades amb nosaltres gràcies a convenis que pugui tenir la UIB amb tercers.

Com pot sortir la meva informació a la TVUIB?

És molt fàcil, només has de complir els requisits següents:

  • La informació ha d'estar clarament relacionada amb la UIB
  • Si ets PAS o PDI has d'anar a UIBdigital – Sol·licituds - DIRCOM i exposar la petició. Recorda que ha de posar les dates en què t'interessaria que sortís la informació a la TVUIB i, sobretot, recorda que ens has de fer aquesta sol·licitud almenys amb una setmana d'antelació.

Si ets estudiant, has de dirigir-te al Consell d'Estudiants o a un professor perquè doni curs a la teva petició. El procés serà el mateix.

Hi ha la possibilitat de no utilitzar el disseny institucional?

En principi no és possible. La UIB té una imatge visual pròpia i tot el que publicam la utilitza. La idea és reforçar constantment el sentiment de pertinença al grup també des dels aspectes visuals.

És possible emetre un vídeo?

Si cal, sí que és possible. 

Té so la TVUIB?

No, la TVUIB no té so. Pensa que està col·locada en llocs on el silenci és quelcom que s'agraeix, atès que es tracta d’espais propers a entorns de treball.

És possible seleccionar on s'emet la informació?

Depenent del tipus d'informació, podem indicar al sistema que gestiona la TVUIB on i en quins moments necessitam emetre cadascuna de les dades.

Això és útil, per exemple, quan tenim un congrés o unes jornades i volem donar la benvinguda als assistents.

Es tracta d'una cosa puntual, i també la valora el DIRCOM després de rebre la petició a UIBdigital.

Qui gestiona la TVUIB?

La TVUIB és un suport d'informació i, com passa amb tots els que fem servir a la UIB, és competència de la Direcció de l'Estratègia de Comunicació Interna i Promoció Institucional (DIRCOM) de la UIB.