Sol·licitud i criteris generals per a la difusió d'esdeveniments institucionals a la UIB

Si sou membre de la comunitat UIB i voleu demanar una actuació a la Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional, heu d’entrar a UIBdigital i des de l'apartat «Sol·licituds» fer la petició.

Un cop rebem la sol·licitud, procedirem a estudiar-ne la viabilitat i, si és viable, proposarem en quins canals de comunicació de la UIB tindria major repercussió en funció del contingut i justificació.

Aquests canals poden ser el web, les xarxes socials, els butlletins informatius o qualsevol altre format que pogués aparèixer i estigués dirigit pel DIRCOM de la UIB.

La decisió del suport i format es pren a la reunió del Consell de Redacció del DIRCOM.

Després d'aquesta reunió, si la sol·licitud és aprovada, ens posarem en contacte amb vós per acabar de preparar el material informatiu. Això serà abans de fer públic allò que ens proposau.

Web

Ara interessa

 • Qui ho pot demanar: els òrgans col·legiats o unipersonals, entitats i unitats de la UIB.
 • Requisits de publicació:
  • Ser informació generada per la UIB.
  • Ser informació puntual adreçada com a mínim a un col·lectiu de la Universitat o a la captació de nous clients. També poden ser campanyes específiques que es duen a terme a la UIB.
  • Facilitar el termini de vigència.

Agenda

 • Qui ho pot demanar: els membres de la comunitat universitària.
 • Requisits de publicació: ha de ser un esdeveniment organitzat per la UIB o en el qual aquesta col·labori o participi com a institució, no com a activitat privada.

Butlletins i comunicats informatius 

 • Qui ho pot demanar: els òrgans col·legiats o unipersonals, entitats i unitats de la UIB.
 • Requisits de publicació: la utilització de les llistes de distribució queda subjecta a la difusió de comunicats oficials i d’actes, activitats i convocatòries, entre altres, que organitza la UIB o en què aquesta participa o col·labora, a més d’aquella informació externa (que provingui d’institucions o entitats reconegudes) que sigui d’interès o d’utilitat per a la comunitat universitària i que compti amb el vistiplau del vicerector adient.
  En cap cas no es poden utilitzar les llistes de distribució per difondre activitats o informacions en contra de la normativa de la Universitat.
  Tota la informació que s’enviï mitjançant llistes de distribució internes o externes s’ha d’enviar en català, i la que decideixi el Consell de Direcció, en castellà o anglès.

 Xarxes socials

 • Qui ho pot demanar: els membres de la comunitat universitària.
 • Requisits de publicació: ha de ser un esdeveniment organitzat per la UIB o en el qual aquesta col·labori o participi.