Sol·licitud i criteris generals per a la difusió d'esdeveniments institucionals a la UIB

Si sou membre de la comunitat UIB i voleu demanar una actuació a la Direcció de l'Estratègia de Comunicació Interna i Promoció Institucional, heu d'entrar a UIBdigital i des de l'apartat «Sol·licituds» fer la petició.

Un cop rebem la sol·licitud, procedirem a estudiar-ne la viabilitat i, si és viable, proposarem en quins canals de comunicació de la UIB tindria major repercussió en funció del contingut i justificació.

Aquests canals poden ser el web, les xarxes socials, els butlletins informatius o qualsevol altre format que pogués aparèixer i estigués dirigit pel DIRCOM de la UIB.

Web

Ara interessa

 • Qui ho pot demanar: els òrgans col·legiats o unipersonals, entitats i unitats de la UIB.
 • Requisits de publicació:
  • Ser informació generada per la UIB.
  • Ser informació puntual adreçada com a mínim a un col·lectiu de la Universitat o a la captació de nous clients. També poden ser campanyes específiques que es duen a terme a la UIB.
  • Facilitar el termini de vigència.

Agenda

 • Qui ho pot demanar: els membres de la comunitat universitària.
 • Requisits de publicació: ha de ser un esdeveniment organitzat per la UIB o en el qual aquesta col·labori o participi com a institució, no com a activitat privada.

Butlletins i comunicats informatius 

 • Qui ho pot demanar: els òrgans col·legiats o unipersonals, entitats i unitats de la UIB.
 • Requisits de publicació: la utilització de les llistes de distribució queda subjecta a la difusió de comunicats oficials i d’actes, activitats i convocatòries, entre altres, que organitza la UIB o en què aquesta participa o col·labora, a més d’aquella informació externa (que provingui d’institucions o entitats reconegudes) que sigui d’interès o d’utilitat per a la comunitat universitària i que compti amb el vistiplau del vicerector adient.
  En cap cas no es poden utilitzar les llistes de distribució per difondre activitats o informacions en contra de la normativa de la Universitat.
  Tota la informació que s’enviï mitjançant llistes de distribució internes o externes s’ha d’enviar en català, i la que decideixi el Consell de Direcció, en castellà o anglès.

 Xarxes socials

 • Qui ho pot demanar: els membres de la comunitat universitària.
 • Requisits de publicació: ha de ser un esdeveniment organitzat per la UIB o en el qual aquesta col·labori o participi.