Tarifes del Servei de Recursos Audiovisuals

PRESTACIÓ DE SERVEIS Preu UIB en euros Preu externs en euros
Gravació  
Càmera HD P2 (equip complet per a producció audiovisual) (jornada)313,86627,72
Càmera HD P2 (equip complet per a producció audiovisual) (per hora)48,1896,37
Càmera HDV / DVCAM (gravació de jornades, congressos, conferències...) (jornada)175,95351,91
Càmera HDV / DVCAM (gravació de jornades, congressos, conferències...) (per hora)32,34 64,66
Gravació multicàmera (2 càmeres + document: presentacions ordinador...) (per sessió)* 262,5 525
L’excés es facturarà per hores 63 126
Emissió en directe d’actes i esdeveniments organitzats a la UIB (no inclou equip de gravació) (per sessió)* 126 
L’excés es facturarà per hores. 31,5 
Glidecam (estabilitzador gold system + equip operador) (jornada) 280,18 560,35
Reportatge fotogràfic (per hora)  48,18 96,37
* S’enten per sessió la ponència, conferència o activitat desenvolupada en continuïtat que no excedeixi les 2,5 hores.  No hi ha incloses les despeses de fungible, desplaçament, allotjament o manutenció  
Edició  
Edició de vídeo digital (actes, conferències, jornades, cursos...) (jornada)175,95 351,91
Edició de vídeo digital (actes, conferències, jornades, cursos...) (per hora) 31,02 56,85
Edició de vídeo digital (producció audiovisual) (jornada)  293,72 587,42
Edició de vídeo digital (producció audiovisual) (per hora) 59,55 119,11
Edició d’àudio digital (locutori + suport digital) (jornada) 251,75 503,51
Edició d’àudio digital (locutori + suport digital) (per hora) 41,97 83,91

 

COMANDES

Preu UIB en euros Preu externs en euros
Còpia de format VHS, Hi-8, DV... a DVD (còpia i fungible + impr. 1 color i funda)  6,00  12,00
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 0′ a 5′) sense fungible  13,52  27,07
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 5′ a 30′) sense fungible  20,30  40,60
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 30′ a 60′) sense fungible  27,07  54,14
Còpia U-matic, Betacam, HDV... (de 60′ a 120′) sense fungible  40,60  81,21
Còpia d’àudio (casset/DAT...) (còpia i fungible + impressió 1 color i funda)  6,00 12,00
Duplicació DVD-DVD (4,7 Gb) (còpia i fungible + impressió 1 color i funda). Unitat  4,57  9,12
Duplicació CD-CD (còpia i fungible + impressió 1 color i funda). Unitat 3,92 7,82
Duplicació: preu per unitat fins a 50 còpies. Més de 50 còpies, demanau-ne pressupost    
Disseny de caràtula i impressió a 4 colors: pressupost per convenir    
Escàner d’opacs (unitat)   1,84  3,68
Escàner de diapositives 35 mm (unitat)  1,84  3,68
Canvi de format digital vídeo/àudio (mpeg2, mpeg4, avi, mov, flash, wav, mp3...) primera hora  14,00  28,00
Canvi de format digital vídeo/àudio (mpeg2, mpeg4, avi, mov, flash, wav, mp3...) hora extra  9,00  18,00

 Els preus no inclouen l’IVA.