Històric de bulletins informatius 2017-18

Actualitat Informativa

Informacions específiques a col·lectius

 

Comunitat UIB

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Personal Docent i Investigador (PDI)

Alumnes

Altres

 

Històric de butlletins informatius 2016-17 

 

Comunitat UIB

 

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

 

Personal Docent i Investigador (PDI)

Alumnes

 

Altres