Històric de butlletins informatius 2018-19

Comunitat UIB

Personal Docent i Investigador (PDI)

 

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

 

Alumnat

Altres

 

Històric de bulletins informatius 2017-18

Comunitat UIB

Personal d'Administració i Serveis (PAS)

 

Personal Docent i Investigador (PDI)

 

Alumnes

 

Altres

Escola Politècnica Superior (EPS)

Facultat de Ciències

Facultat de Dret

Facultat d'Economia i Empresa

Facultat d'Educació

Facultat de Filosofia i Lletres

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Facultat de Psicologia

Facultat de Turisme

Seu d'Eivissa i Formentera

Seu de Menorca

Diversos