Protocol

L’àrea de Protocol del Gabinet del Rectorat organitza els actes institucionals de la Universitat, col·labora en l’organització d’actes i esdeveniments de tota la Universitat i gestiona les invitacions als actes d’altres institucions. Així mateix ofereix assessorament sobre aquestes qüestions a tota la comunitat universitària.

Acadèmics, especialment solemnes

Cerimònia d’obertura de l’any acadèmic

Amb la cerimònia d’obertura de l’any acadèmic, la Universitat inicia de manera solemne la seva activitat anual.

L’ordre de l’acte és el següent.

 1. Entrada a la sala de la processó acadèmica.
 2. Obertura de l'acte.
 3. Lectura d'un resum de la Memòria de l’any anterior a càrrec del Secretari General de la Universitat.
 4. Lliçó inaugural de l’any acadèmic a càrrec del professor designat.
 5. Parlament del Rector de la Universitat.
 6. Parlament del President de les Illes Balears.
 7. Cloenda de l'acte.
 8. Entonació de l'himne universitari «Gaudeamus igitur».

Cerimònia de graduació

És un acte solemne en el qual es lliura un diploma que simbolitza l’acabament amb èxit dels estudis universitaris als graduats i premis extraordinaris de final d’estudis oficials. Es duu a terme a Palma i a les seus universitàries de Menorca i d’Eivissa i Formentera.

L’ordre de l’acte és el següent:

 1. Arribada de la processó acadèmica.
 2. Obertura de l’acte.
 3. Parlament d’un estudiant en representació de tots els que es graduen.
 4. Lliurament dels diplomes als graduats.
 5. Lliurament dels diplomes als premis extraordinaris de final d’estudis oficials.
 6. Parlament del conseller d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears.
 7. Parlament del Rector.
 8. Entonació de l’himne universitari «Gaudeamus igitur».

Investidura de doctor honoris causa

Segons els Estatuts de la Universitat de les Illes Balears, el títol de doctor honoris causa, que constitueix, juntament amb la Medalla d'Or, la màxima distinció acadèmica, suposa el reconeixement de la Universitat dels mèrits extraordinaris concurrents en el guardonat i de la seva projecció de magisteri en els camps de la seva especialitat.

L’ordre de l’acte és el següent:

El nou doctor planta un arbre que prèviament ha elegit als jardins del campus universitari.

A l’Aula Magna: acte de la solemne investidura:

Entrada a la sala de la processó acadèmica.

 1. Obertura de l’acte.
 2. Lectura del nomenament del doctor honoris causa, a càrrec del Secretari General de la Universitat.
 3. El padrí d’investidura acompanya el doctorand a la sala; mentrestant, la Coral Universitat de les Illes Balears interpreta el «Veni Creator».
 4. El padrí fa la defensa de l'apadrinat.
 5. El Rector fa la investidura del nou doctor.
 6. El nou doctor llegeix la lliçó magistral.
 7. El Rector fa unes paraules de benvinguda al Claustre universitari al nou doctor.
 8. Entonació de l’himne universitari «Gaudeamus igitur».

Presa de possessió del nou Rector

Segons els Estatuts de la Universitat, el Rector és la màxima autoritat acadèmica i l’elegeix la comunitat universitària. Una de les seves funcions és la de presidir els actes universitaris als quals assisteixi.

L’ordre de l’acte és el següent:

 1. Entrada a la sala de la processó acadèmica.
 2. Obertura de l’acte a càrrec del Rector sortint.
 3. Lectura del Decret de nomenament del nou Rector a càrrec del Secretari General.
 4. Paraules del Rector sortint.
 5. Jurament del càrrec del nou Rector.
 6. El Rector sortint fa el lliurament de la medalla al nou Rector.
 7. Presa de possessió del nou Consell de Direcció.
 8. Paraules del nou Rector.
 9. Parlament del President de les Illes Balears.
 10. Entonació del «Gaudeamus igitur».

Cal destacar que en tots aquests actes la processó acadèmica fa l’entrada a la sala precedida pels bidells de la Universitat que porten els símbols que representaren, des de l’any 1691, la Universitat Lul·liana de Mallorca i, des de l’any 1772, la Universitat Literària de Mallorca:

 • El Llibre de les constitucions, estatuts i privilegis de la Universitat Lul·liana del Regne de Mallorca, publicat l’any 1698.
 • El segell oficial de la Universitat Lul·liana, gravat en baix relleu, el qual reprodueix l’emblema universitari presidit per la figura del beat Ramon Llull, amb tres escuts: el del regne de Mallorca, el de l’autoritat papal i el de la monarquia hispànica.
 • La maça d’argent repussat que obria les desfilades acadèmiques i que fou obrada l’any 1699; al pom, hi figuren sis relleus que representen les divises pròpies dels patrons i protectors de la institució acadèmica: la del regne de Mallorca, la de la Immaculada Concepció, la de la monarquia hispànica, la del Papa, la del beat Ramon Llull i la del lul·lisme.
 • El birret és el que usà el doctor Rullan, Rector de la Universitat Literària de Mallorca entre els anys 1828 i 1831, tal com palesa la flocadura multicolor, distintiu dels diversos sabers universitaris.
 • Presideix els actes l’estendard de la Universitat Lul·liana de Mallorca, brodat amb fils d’or i argent damunt teixit de seda, que escenifica a l’anvers la iconografia del Doctor Il·luminat, testimoni de l’origen lul·lià dels nostres estudis universitaris, iniciats amb la creació de l’Estudi General Lul·lià mitjançant privilegi reial atorgat per Ferran el Catòlic l’any 1483.

Actes, acadèmics o no, relacionats amb les activitats que duu a terme la Universitat per acomplir els seus fins

Enllaços d’interès