Contacte

Direcció de l’Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional

Son Lledómapa. Campus universitari
Tel.: 971 17 20 16 - 27 59
dircom@uib.cat

Relació amb els mitjans de comunicació
Tel.: 971 17 34 74 – 25 51
premsa.com@uib.cat

Altres contactes