DIRCOM de la UIB, treballam per a tu

Conèixer és valorar. El concepte és mostrar com és la UIB i què fem a les diverses àrees, les actuacions que duem a terme i els nostres projectes. Cercam mostrar-ho tant internament com externament. També treballam per aconseguir que un nivell més alt de coneixement també procuri una major proximitat a la societat i a l'alumnat, eix del nostre treball des de la docència com a Universitat pública, juntament amb la internacionalització, transferència, investigació i cultura.

En aquest document podràs consultar les actuacions que hem desenvolupat durant els dos primers anys de gestió del Rector Llorenç Huguet.

Eixos

Som un equip de professionals que treballa per aconseguir que la informació que genera la UIB arribi als destinataris específics en cada cas.

Per aconseguir-ho, els camps de treball de la nostra àrea segueixen aquests quatre eixos:

 • Comunicació interna. Foment del sentiment de pertinença al grup.
 • Comunicació externa. Reforç de la reputació de la UIB enfront dels més de 100 grups destinataris de les seves accions.
 • Promoció de la UIB, com a destinació tant per estudiar com per investigar, i també per acostar la UIB a la societat.
 • Donar suport al reforç de la presència audiovisual de la UIB en els aspectes acadèmics i també promocionals.

Mapa de públics

Tota comunicació es dirigeix específicament a públics objectius ben determinats. Durant les primeres setmanes d'inici del nostre treball, de mitjan juny a mitjan juliol de 2013, analitzàrem més de cent públics diferents, que vàrem simplificar en 21 grups principals, als quals ens dirigim aquests anys mitjançant una sèrie d'actuacions «a la carta».

Durant les sis primeres setmanes de treball es va analitzar la informació i es varen desenvolupar les mesures següents:

Punt de partida

 • Com comunicava la UIB:
 • Quins grups de la UIB es dedicaven a la comunicació i com ho feien
 • Quines eines feia servir la UIB per comunicar

Mapes de públics

 • Determinàrem a quins mapes de públics s’hauria de dirigir la UIB. Es varen plantejar més de 100 públics diferents, que es varen simplificar en 21 grups principals.
 • Determinàrem un seguit d'actuacions bàsiques, «a la carta», per a cada un, que s'han anat duent a terme al llarg d'aquests dos anys, com també s’han anat ampliant.
 • Anàlisi de la manera com es visualitzava la UIB dins i fora:
  • Es va analitzar com ens veien com a UIB tant a Mallorca com a les seus de Menorca i Eivissa i Formentera, com també a l'illa de Formentera de manera concreta.

Eines de projecció

Es varen estructurar noves eines de projecció de la comunicació de la UIB; a les ja existents es varen sumar amb força les xarxes socials, el projecte de remodelació integral del web i el fet de disposar de prescriptors.

Promoció de la UIB

Es va estructurar la promoció de la UIB en dos camps:

 • Futurs estudiants
 • Reforç dels actuals, així com del personal (PAS i PDI)

Es va generar el germen de la filosofia #Som UIB

Actuacions

Amb el nostre treball sempre cercam fer tot un seguit d'actuacions que puguin ser continuades en el temps. Hem treballat pensant en una estratègia global, en 360º. Tot el que fem des de la nostra àrea està elaborat com a engranatge d'un concepte unitari, i cadascuna de les parts està pensada per adreçar-se al públic objectiu de cada actuació i moment. A més, la nostra feina no és independent, sinó que es realitza en coordinació amb altres àrees de la comunitat UIB.

Hi ha completa informació sobre les nostres activitats a la web <http://dircom.uib.cat/>.

 

Xarxes socials
De juliol de 2013 a l’actualitat

Fins a juny de 2013 la UIB només tenia Twiter com a xarxa social. A partir del juliol d'aquest mateix any vàrem crear comptes de la UIB en altres xarxes socials, els quals són una eina clau de comunicació i enllaç als continguts que penjam al web de la UIB.

 

Canvi radical del web de la UIB
De setembre de 2013 a febrer de 2014

El setembre de 2013 es va començar a treballar en la remodelació integral del web de la UIB. Les fases varen ser les següents:

Setembre i octubre:

 • Determinació de la nova navegació
  • Es va cercar que fos més amigable, que permetés arribar a cada lloc en pocs bots (procurant que no fossin més de tres)
  • Es va donar un nou nom a cada zona principal, se cercava que fos una forma més directa, clara i concreta. Es varen agrupar zones que podien dur a confusió perquè eren molt similars entre si.
 • Disseny de la interfície gràfica d'usuari
  • Es va fer adaptable a tots els dispositius (ordinador, mòbil, tauleta...) que existien en aquell moment.
  • Es va adequar a les normes d'accessibilitat.
  • Es va plantejar un disseny net, de fàcil comprensió visual, simple i directe.
  • Es va estructurar un sistema d'icones laterals que es fan de forma automàtica, i és fàcil d’usar per als que programen la web i no saben disseny.
 • Forma de presentar els estudis que ofereix la UIB
  • Es va reestructurar i es va ampliar la informació, oïda la Comissió Acadèmica.
  • Es va adaptar als requisits legals.
 • Forma d'escriure per al web
  • Es va canviar l'estratègia informativa de la UIB des del web. Passam a desenvolupar més cada notícia, i les omplim també amb elements gràfics (fotografies) i videonotícies.


Programació i validació de tot el que s'ha treballat els dos mesos abans
Novembre i desembre de 2013 i de gener a març de 2014

Març de 2014

 • Publicació del web

De març de 2014 a l’actualitat:

 • Manteniment i actualització de continguts
 • Esmena de possibles errors que han anat sorgint amb l'ús
 • Aparició d'eines per aconseguir una millor programació d'elements del
 • disseny (per exemple, fer cercles automàtics amb les fotografies).

 

Replantejament de la promoció a futurs estudiants de grau
De setembre de 2013 a l’actualitat

 • S’aconsegueix una nova manera de donar a conèixer la UIB als instituts, més propera respecte al públic objectiu al qual ens dirigim.
 • Es desenvolupa el programa Seràs UIB (http://seras.uib.cat).
 • Es fa tot un seguit de publicacions en línia i fora de lína de suport a la promoció de la UIB com a destinació d'estudis per a futurs estudiants.
 • Es treballa conjuntament amb el Vicerectorat d'Alumnes, Titulats i Ocupabilitat.
 • S'han fet reunions amb els centres educatius i també amb els centres universitaris municipals. A partir d’aquestes reunions, hem desenvolupat i desenvolupam material de suport i de promoció de la UIB adequat a les necessitats específiques d'aquest tipus de públics.

Es pot consultar la memòria d'activitats realitzades a <http://seras.uib.cat/memoria_activitats/>.

 

Replantejament de la promoció a futurs estudiants de postgrau
De setembre de 2013 a l’actualitat

 • Es desenvolupa el programa Continua amb la UIB (http://continua.uib.cat).
 • Es treballa conjuntament amb el DOIP en tallers que faciliten eines i recursos per a la inserció professional dels alumnes.
 • El web es converteix en una plataforma de difusió de totes les activitats i tots els recursos per continuar estudiant a la UIB.
 • Hem plantejat i desenvolupat campanyes de promoció, tasca que seguim fent, per al Centre d'Estudis de Postgrau, l’Escola de Doctorat i el Departament de Formació de la FUEIB.

 

Nou sistema de butlletí d’informació
Setembre de 2013

El setembre de 2013 vàrem començar a canviar el sistema d'enviament d'informació per correu electrònic a la comunitat UIB. Amb això hem guanyat molts d’avantatges:

 • Es crea un calendari de fases per anar canviant el sistema d'enviaments de correus a la comunitat UIB:
 • Es determina que no s'enviïn cada dia, sinó cada parell de dies i intentant agrupar els temes per temàtiques concretes d'una forma més efectiva.
 • S'estableix un disseny de transició mentre s'acaba de desenvolupar el programari per generar els nous butlletins en què es converteixen els antics enviaments de correu.
 • Es desenvolupa un sistema per generar butlletins amb un disseny institucional.
 • Es creen tres tipus de butlletins a partir d'aquest sistema:
  • Butlletins verds o generals
  • Butlletins vermells o urgents
  • Butlletins blaus o informatius (àrea de comunicació)
 • Es crea el butlletí dels dijous
  • Es tracta d'un butlletí d’informació que avança com serà el nou web, el qual apareix públicament el març de 2014
  • Disposa de parts fixes:
   • Secció Parlem de..., eina de comunicació que ens ajuda a conèixer què fan els diversos membres de la UIB en el seu quefer professional diari. Amb això es vol fomentar la pertinença al grup, ja present en l'estratègia #Som UIB.
   • Destacats setmanals
   • Agenda setmanal
   • Temps a les quatre illes
   • Consell lingüístic (proporcionat pel Servei Lingüístic)
   • Llibre de la setmana (proporcionat per Edicions UIB)
   • Activitat cultural de la setmana (proporcionada pel SAC)
   • Presenta parts canviants:
    • Personal de la UIB que ha aconseguit algun premi
    • Activitats temporals.

El mes de març de 2015, coincidint amb l'aparició del Diari de la UIB, es crea un nou butlletí que apareix els dilluns i que recull tots els titulars publicats la setmana anterior en aquest Diari de la UIB.

Els butlletins publicats fins ara es poden trobar a: <http://dircom.uib.cat/historic/historic_butlletins/>.

 

Redisseny de la imatge institucional
De setembre de 2013 a l’actualitat

 • Es genera una tipografia pròpia per a la UIB.
 • El juliol de 2014 s'actualitza la imatge del símbol (rombe que ens representa) i logotip (forma escrita) de la UIB. És més radical la reforma del logotip.
 • Es crea el manual d'identitat institucional aplicat a nova papereria, senyalització, cartelleria, orles, vídeo, web i tot suport en el qual pugui estar representada visualment la UIB.
  • Es desenvolupa tota l'adequació del símbol més logotip de la UIB per a totes les àrees.
  • Es poden veure exemples del que ja s’ha publicat en cartelleria i fullets a: <http://dircom.uib.cat/historic/visual/>.
 • Generam tota una col·lecció de productes promocionals de la UIB en coordinació amb la Llibreria Campus. Aquests inclouen:
  • Carpetes
  • Quaderns d'anelles i grapats
  • USB
  • Gorres
  • Samarretes
  • Senalles
  • Carregadors de mòbil
  • Adhesius
  • Calendaris
  • Bosses de ràfia impreses

Se’n poden veure exemples a <http://dircom.uib.cat/m_suport/productes_marqueting/>.

 • Es comença tot el procés de senyalització d'edificis de la UIB. Se’n poden veure referències a <http://diari.uib.cat/arxiu/UIB-la-comunicacio-des-del-color-de-les-Balears-.cid360677>.
  • Es preveuen les actuacions en edificis de les seus.
 • Estam en procés d'edició dels formularis en PDF interactius dels documents institucionals més emprats, per tal de facilitar la feina als que els han de completar, i per aconseguir que es mantingui la imatge institucional en tot moment.
  • Hem desenvolupat plantilles per realitzar la documentació oficial de la UIB. Les hem adequades als diversos programes que es fan servir a la nostra universitat.
  • Hem definit tota la imatge institucional aplicada a cartells, de manera que hem aconseguit que la publicitat de tot el que es relaciona amb la UIB sigui fàcilment recognoscible.
  • Estam preparant un web específic per poder visualitzar i descarregar tots aquests continguts.

 

Creació de la sol·licitud de difusió
Gener de 2014

Amb l'objectiu de facilitar la informació d'una manera més efectiva, es crea un accés a la sol·licitud de difusió d’informació des de la intranet de la UIB (UIBdigital).

Amb això aconseguim:

 • Poder coordinar des de quines plataformes és més efectiva la difusió d'una informació concreta.
 • Poder treballar de forma coordinada els diversos membres de l'equip DIRCOM.
 • Obtenir un millor resultat.

 

Portals Illes
D’octubre de 2014 a l’actualitat

Com una forma de facilitar l'accés a la informació específica de cadascuna de les seus de la UIB, vàrem crear webs pròpies per als usuaris de Menorca, Eivissa i Formentera. Fins ara tota la informació referent als estudis i serveis de la UIB en aquestes illes era dins el web general de la Universitat. Així tenen un espai digital propi, amb tota la informació que pugui interessar als alumnes i a la societat en general de Menorca, Eivissa i Formentera.

 

La Universitat dels nins
De setembre de 2014 a l’actualitat

 • Generam un web dedicat específicament als nins (http://nins.uib.cat):
  • Publica en un sol lloc tot el que la UIB fa enfocat als menors, encara no alumnes de la UIB.
  • Es donen eines a pares i educadors per aprendre gaudint juntament amb els menors.
  • Fomentam el reconeixement de la UIB com una institució per a tothom.
 • Cream jocs específics personalitzats des d'una estratègia i un concepte UIB dirigits al públic més petit, amb la intenció de donar a conèixer què és la nostra universitat d'una manera més efectiva per al seu perfil.
 • Realitzam el joc de l'oca de la UIB.
 • Tenim previst fer nous jocs en aquesta línia.

 

Abecedari UIB
De maig de 2014 a l’actualitat

 • Cream la web <http://abcd.uib.cat> a manera de diccionari de la UIB sobre termes universitaris, sigles que s'empren en el dia a dia de la UIB, índex onomàstic, qui és qui, directori...
 • Es crea en català, castellà i anglès.
 • Es realitza en coordinació amb diverses àrees de la UIB.

 

Televisions informatives
De maig de 2014 a l’actualitat

 • Hem instal·lat tot un seguit de televisions informatives als diversos edificis de la UIB.
 • En l'actualitat estam instal·lant terminals als bars de la UIB.
 • Les notícies que hi publicam estan sempre relacionades amb la nostra universitat. Poden ser imatges fixes o en moviment.
 • Es poden veure exemples del que ja s’ha emès a <http://diari.uib.cat/televisio/>.

 

Còmic de la UIB
Març de 2015

 • Editam el còmic de la UIB, dirigit a captar l'interès per la nostra universitat dels alumnes entre 16 i 18 anys.
 • Es fa en català, castellà i anglès.
 • S'imprimeix en català i castellà gràcies a un ajut del Govern de les Illes Balears.
 • S'utilitza a les campanyes del POTU i en aquelles activitats a les quals assisteixen estudiants de la franja d'edat esmentada.
 • Es pot descarregar a <http://imagina.uib.cat/descarregar/comic/>.

 

Diari de la UIB
De març de 2015 a l’actualitat

Coincidint amb el primer any de la nova web introduïm al Diari de la UIB (http://diari.uib.cat)

 • Substitueix els enviaments massius de correus que ja havíem escurçat durant el primer any, però que seguien existint.
 • Obre la possibilitat de disposar de seccions informatives fins ara no existents i que eren necessàries per a la comunicació de la UIB amb la mateixa UIB i amb l'exterior.

 

Cooperació amb altres vicerectorats, departaments i àrees de la UIB
De juliol de 2013 a l’actualitat

 • Hem establert tot un seguit de col·laboracions constants amb tota la comunitat universitària, entre les quals destaquen actuacions concretes per al Servei de Relacions Internacionals, la Fira de la Ciència, la Setmana del Postgrau, la UO, els estudis propis, etc.
 • En aquestes cooperacions s'inclou la creació i el desenvolupament d'estratègies, conceptes i creativitat (disseny visual més textos, vídeos, etc.) específics per a cada cas, tipus de públic objectiu i pressupost de cada projecte.
 • Desenvolupàrem i vàrem editar elements gràfics i informatius a partir del que indica el punt anterior.

 

Comunicació col·laborativa amb altres empreses i institucions
De gener de 2014 a l’actualitat

Vàrem establir acords de col·laboració a cost zero per a la UIB per poder promocionar les nostres activitats en diverses empreses i institucions. Destaquen El Corte Inglés, que col·loca els nostres rollers a les seves instal·lacions de les Avingudes, i l'Agenda Jove de l'Ajuntament de Palma.

 

Facilitats comercials
De juliol de 2013 a l’actualitat

 • S'ha ampliat el nombre d'empreses del programa PromoUIB.
 • S'ha acordat amb Ahorra Universia la inclusió de la seva botiga a la nostra plataforma web.
 • Més informació a <http://promo.uib.cat>.