Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional

La Direcció de l'Estratègia de Comunicació i Promoció Institucional, DIRCOM, de la Universitat de les Illes Balears desenvolupa les activitats que afecten la comunicació i imatge, sigui interna o externa, des de la concepció, les estratègies, la planificació i la gestió de la seva realització.

Des de la DIRCOM de la UIB realitzam l'estratègia de comunicació general de la Universitat de les Illes Balears. Ho fem des de la coordinació d'una gestió integral que executam des d'una sèrie de plans d'acció específics adequats, des de la mateix DIRCOM, a cada cas concret, sense perdre mai la visió que tot el que projectam és part de la Universitat dels Illes Balears.

LA DIRCOM de la UIB està dirigida pel doctor Antonio Fernández Coca, professor titular d'Expressió Gràfica, i està composta per un equip de professionals. El DIRCOM de la UIB respon directament al Rector, el doctor Llorenç Huguet.

Part de l'equip de la DIRCOM està compartit amb el delegat del Rector doctor Xavier Varona. En concret es tracta del Servei de Recursos Audiovisuals, per a la realització de material audiovisual, i de l'Oficina Web, per a tot el relatiu a disseny de la informació i interfície gràfica d'usuari de la web oficial de la Universitat de les Illes Balears.

Tot el treball que realitzam des de la DIRCOM està sempre pensat i organitzat en equip.

La nostra missió és trobar una solució coherent i ben gestionada a les teves necessitats com a membre de la comunitat UIB, així com assessorar sobre on i en quin moment és millor llançar la teva proposta de comunicació.